Підприємство сьогодні

Підприємство сьогодні

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО" - найбільше в області за потужністю і кількістю споживачів послуг підприємство, що забезпечує повний цикл теплопостачання (нерозривність процесу виробництва, передачі и розподілу теплової енергії) м. Полтава та 4-ох районних центрів області.


Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» засноване на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області й перебуває в оперативному підпорядкуванні департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації.

Підприємство підзвітне та підконтрольне Полтавській обласній раді.

В статусі обласного підприємство функціонує з 1977 року, а у 1999 році отримало теперішню назву — ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО». 

Сьогодні для транспортування теплової енергії підприємство експлуатує теплові мережі та мережі гарячого водопостачання загальною протяжністю 213,81 км (у 2-трубному вимірі). 

На балансі обласного виробничого підприємства «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» перебуває 90 котелень та теплогенераторних, встановленою потужністю 858,96 Гкал/год, котрі розташовані у містах Полтаві, Карлівці, Решетилівці, селищах міського типу Машівці та Котельві. Серед них:

— районна котельня (вул. Ціолковського, 36, потужністю 250 Гкал/год) – 1 од.;
— квартальні котельні з котлами КВГ-6,5, ТВГ-8М (потужністю від 19,5 до 41,5 Гкал/год) – 17 од.;
— групові котельні з котлами ВК-32 (потужністю від 5,2 до 11,6 Гкал/год) – 18 од.;
— групові котельні з котлами типу НІІСТУ-5 (потужністю від 0,66 до 5,1 Гкал/год) – 17 од.;
— індивідуальні та дахові котельні, теплогенераторні (потужністю від 0,08 до 1,9 Гкал/год) – 24 од.;
— автоматизовані котельні з котлами Buderus, SupeRac, Wolf, Ferroli і Viessmann – 11 од.;
— котельні з котлами Herz, що працюють на твердому паливі (потужністю від 0,43 до 0,86 Гкал/год) – 2 од.

На котельнях підприємства встановлено 349 котлоагрегатів різних марок потужністю від 0,08 Гкал/год до 100,0 Гкал/год кожен.
 
Також у тимчасовому користуванні з правом технічного обслуговування і експлуатації перебувають 3 теплогенераторні у м. Карлівка, на яких встановлено 10 котлів загальною потужністю 0,86 Гкал/год.
 
Розподіл установленої потужності за типами котлоагрегатів

 

Підприємство сьогодні

  

 

48 котелень надають послуги з теплопостачання лише в опалювальний період, а 42 працюють протягом року і, разом з опаленням, централізовано забезпечують споживачів гарячою водою.

Частина споживачів отримує гарячу воду централізовано від 28-ти ЦТП та 32-х теплообмінних установок, що розташовані безпосередньо в котельнях і теплогенераторних підприємствах, інші – від індивідуальних теплових пунктів (ІТП), розміщених на об’єктах теплоспоживання. 

Максимальні розрахункові навантаження в зимовий та літній періоди складають відповідно 436,8 Гкал/год та 44,9 Гкал/год.

88 котелень та теплогенераторних працюють на природному газі, ще дві котельні – на твердому паливі (трісці та пелетах з деревини). Переважна більшість об’єктів підприємства розташовується в зоні щільної житлової забудови міст та селищ міського типу.

На сьогодні «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» здійснює ліцензовану господарську діяльність з виробництва, транспортування і постачання теплової енергії та надає послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води майже 200 тисячам мешканців міста. Серед них понад 150 тисяча користуються послугою з централізованого постачання гарячої води. Загальна чисельність споживачів підприємства з числа бюджетних установ, релігійних організацій та інших категорій споживачів (крім населення) на початок 2019 року становила 1 463. 

Обсяги виробництва і реалізації теплової енергії залежать від тривалості опалювального періоду та температури зовнішнього повітря. За рік підприємство виробляє від 0,8 до 1,0 млн Гкал теплової енергії. Для потреб житлового фонду реалізується 84% виробленої теплової енергії, решта 16% – для об'єктів соціального призначення та інших споживачів. При цьому середньорічне споживання природного газу за останні п´ять років складає майже 114,5 млн куб. м. У 2018 році спожито 112,3 млн куб. м блакитного палива.

Сезонні коливання попиту на теплову енергію відрізняються у середньому в 14 разів – від 387 тис. Гкал/квартал у сезон опалення до 27 тис. Гкал/квартал у міжопалювальний період відповідно.

На сьогодні чисельність працівників підприємства становить 924 особи, серед яких майже 75% — робітники. 344 працівників підприємства мають повну вищу освіту, ще 184 — неповну та базову вищу освіту. 

Середній вік персоналу підприємства – 47 років.

Основна мета та пріоритетні напрямки діяльності підприємства

Основні види діяльності підприємства:

— забезпечення тепловою енергією на опалення і підігрів води житлового фонду, комунально-побутових та інших об'єктів;
— технічне забезпечення, функціонування й експлуатація котелень, теплових пунктів та теплових мереж, переданих у комунальну власність на баланс підприємства;
— проведення поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства, які знаходяться на балансі підприємства;
— видача технічних умов на теплопостачання об'єктів, на етапі їх проектування, і тих, що підлягають реконструкції або капремонту.

Пріоритетні напрямки роботи підприємства:

1. Забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання споживачів:

— покращення технічного стану обладнання мереж теплопостачання, реконструкція й модернізація чинного обладнання, якісне виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства;
— впровадження новітніх технологій і матеріалів при реконструкції мереж теплопостачання, розвиток існуючих та впровадження нових систем автоматизованого технологічного управління обладнання теплового господарства.
 
2. Підвищення ефективності роботи підприємства:

— зниження витрат на використання паливно-енергетичних ресурсів, встановлення оптимальних режимів роботи комплексу технічних засобів і зниження рівня втрат теплової енергії в процесі її постачання.
— оптимізація матеріально-технічного, фінансового, кадрового забезпечення підприємства, розвиток автоматизованих систем управління та контролю за використанням ресурсів підприємства;
— підвищення рівня обліку реалізованої споживачам теплової енергії і покращення показників її оплати, підвищення кількості укладених договорів, удосконалення ведення підприємством претензійно-позовної роботи, зниження обсягу заборгованості споживачів.

3. Удосконалення управління підприємством:

— розвиток сучасних систем обміну даними та зв’язку;
— удосконалення системи оплати праці персоналу в залежності від показників діяльності підприємства;
— комплектація дільниць підприємства висококваліфікованим персоналом з відповідним рівнем освіти.
 
Організаційна структура 

Керівництво підприємством здійснює генеральний директор, якого призначає Полтавська обласна рада шляхом укладення з ним контракту у відповідності до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, укладення та розірвання з ними контрактів та Типової форми контракту, затверджених рішенням Полтавської обласної ради від 23.10.2010 р. зі змінами, внесеними рішенням Полтавської обласної ради від 14.05.2015 р.

Трудові договори із працівниками організації укладає генеральний директор, керуючись чинним законодавством України.

Структура підприємства включає:

— 4 теплові райони у м. Полтаві;
— 4 майстерські дільниці (м. Карлівка, м. Решетилівка, смт Машівка, смт Котельва);
— 11 служб, до складу яких входять:
   —   2 відділи;
   —   9 дільниць;
   —   1 цех;
   —   10 груп.

Крім того, окремо функціонують 8 відділів, 2 лабораторії, бухгалтерія, автотранспортний цех та інші допоміжні підрозділи.

Кращі практики технічного переоснащення на підприємстві

— До опалювального сезону 2011/2012 рр. закінчено реконструкцію та введено в експлуатацію котельню в обласному центрі по вул.Європейській (Фрунзе), 92, з переведенням її в автоматизований режим роботи. При проведенні технічного переоснащення котельні використані автоматизовані котли німецької фірми Buderus з ККД 92–94% та насосне обладнання фірми Wilo.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— Наприкінці 2011 року проведено технічне переоснащення котельні в м. Полтава по вул.Небесної Сотні (Леніна), 91. Встановлення на існуючих котлах ВК–32 газопальникових блоків (4од.) фірми Weishaupt (Німеччина) та насосного обладнання фірми Wilo дозволило перевести котельню в автоматизований режим роботи без обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— Наприкінці 2011 – початку 2012 років змонтована та введена в експлуатацію нова модульна котельня, розташована у м. Полтава по вул.Комарова, 2-А, потужністю 0,43 Гкал/год. Котельня працює на деревинних пелетах в автоматизованому режимі й опалює виробничі та побутові приміщення підприємства, забезпечуючи при цьому річну економію природного газу на рівні понад 100 тис куб м.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— До опалювального сезону 2012-2013 рр. в обласному центрі введені в експлуатацію (після їх повної реконструкції) дві котельні підприємства — за адресою Сакко, 19 та Павленківська площа, 14. Завдяки повному технічному переоснащенню, що полягало у встановленні автоматизованих котлів фірм Wolf і Viessmann та насосного обладнання фірми Wilo, котельні працюють у повністю автоматизованому режимі — без обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні


— Наприкінці 2012 р. розпочаті роботи зі встановлення на наявних в експлуатації котлах ВК-32 (4од.) котельні за адресою вул.Європейська (Фрунзе), 124, газопальникових блоків фірми Weishaupt, що дозволило із березня 2013 р. перевести котельню в автоматизований режим роботи без обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— Після розпочатих у 2011 р. робіт із реконструкції котельні за адресою пров.Горбанівський, 2, і встановлення двох твердопаливних котлів HerzBioFire наприкінці 2012 р. додатково встановлено автоматизований газовий котел Viessmann для покриття пікових навантажень в опалювальний період.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— До початку міжопалювального періоду 2013 р., із частковим залученням кредитних коштів, на котельні по вул.Олеся Гончара (Енгельса), 27 у обласному центрі, виконаний монтаж 2-х автоматизованих котлів Viessmann для забезпечення потреб споживачів послугою гарячого водопостачання, що, зі свого боку, дало можливість у міжопалювальний період котельні працювати без обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— З початком опалювального періоду 2013 - 2014 рр. введена в експлуатацію реконструйована автоматизована котельня по вул.Островського, 5, з котлами Ferroli у смт Котельва та проведена оптимізація схеми теплопостачання селища шляхом будівництва ділянки теплової мережі, яка дозволила переключити споживачів котельні по вул.Миру, 24, на реконструйовану котельню і вивести з експлуатації енергоємне обладнання. Після реконструкції котельня працює без постійного перебування обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— Наприкінці 2013 року, за рахунок кредитних коштів, завершені роботи по встановленню на існуючих котлах ВК-32 (4од.) котельні по вул.Небесної Сотні (Леніна), 112, у обласному центрі газопальникових блоків фірми Weishaupt, а також роботи по модернізації насосного обладнання і вузла обліку природного газу, що дозволило перевести котельню в автоматизований режим роботи без обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

 

— У 2014 році виконано модернізацію котлів типу ВК (встановлено газові модуляційні пальники WM-G10/3-A ZM) на котельні підприємства по вул.Соборності (Жовтневій), 42, що дозволило експлуатувати котельню без постійного перебування обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні 


— Протягом між опалювального періоду у 2014 році реконструйовано котельню на майд.Незалежності, 16, з повною заміною теплотехнічного обладнання та переведенням їх в автоматизований режим роботи без необхідності постійного перебування обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— Влітку 2014 року реконструйовано котельню по вул.Дмитра Коряка (Червоноармійській), 7, з повною заміною теплотехнічного обладнання та переведенням їх в автоматизований режим роботи без необхідності постійного перебування обслуговуючого персоналу.

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

— Влітку 2015 року, в рамках міжнародної співпраці ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) та Шведським агентством з міжнародного розвитку (SIDA), реконструйовано котельню по вул.Європейській (Фрунзе), 48. В ході повної комплексної реконструкції котельні, разом з її інфраструктурою, було повністю замінене теплотехнічне і насосне обладнання, змонтована та введена в дію новітня система автоматизації, що дозволяє експлуатувати котельню без постійного перебування обслуговуючого персоналу й автоматично підтримувати температуру теплоносія залежно від погодних умов. За рахунок грантових коштів були встановленні 10 автоматизованих ІТП на об’єктах споживачів.

 Підприємство сьогодні

 

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 

Підприємство сьогодні


 

Підприємство сьогодні

 

Підприємство сьогодні

  

 

—  Протягом міжопалювального періоду 2015 року реконструйовано котельню по вул.Уютній, 29, із повною заміною теплотехнічного обладнання та впровадженням автоматизованого режиму роботи, тобто без потреби постійної присутності обслуговуючого персоналу. Для її реконструкції впроваджено комбінований підхід у виборі обладнання: котли типу ВК вітчизняного виробництва та модуляційні газопальникові блоки німецької фірми Weishaupt.

 

Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні


Підприємство сьогодні

 


АКТУАЛЬНО


Здається, лише нещодавно завершився опалювальний період, а вже майже до екватора добігає ремонтна кампанія з підготовки до наступного. Тож, у яких умовах полтавські теплоенергетики готуються до наступної зими, про це і багато іншого —у нашому матеріалі нижче. 
«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»: Розрахунки споживачів з підприємством покращилися, однак загальна заборгованість населення зросла

Після затяжної весни, нарешті прийшло довгоочікуване літо із його обов’язковими атрибутами — спекою, відпустками та відпочинком на лоні природи. Проте полтавські тепловики гарно пам’ятають: після швидкоплинного літа прийде похмура осінь, а з нею і новий опалювальний сезон, до якого обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» має бути повністю готовим ще наприкінці літа. А для якісної підготовки до зими та виконання повного обсягу запланованих заходів, конче необхідне і належне фінансування підготовчої кампанії. Тож на обласному комунальному підприємстві «Полтаватеплоенерго» підбивають фінансові підсумки платіжної дисципліни споживачів послуг. То як полтавці розраховувалися за спожиті послуги з теплопостачання та як це впливає на роботу підприємства в цілому?..
 


Щоб завжди бути у курсі подій на підприємстві і новин від його структурних підрозділів, підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Viber чи Telegram.
 

 

Традиційне підбиття підсумків завершеного опалювального сезону відображене в «Мапі комерційного обліку». Яку інформацію побачить користувач сервісу та чим вона для нього буде корисною? Відповіді в статті нижче. 

Уже четвертий рік поспіль обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» після завершення опалювального сезону не тільки підбиває його підсумки, а й знайомить з ними споживачів через он-лайн сервіс «Мапа комерційного обліку». Уже зараз кожен, хто мешкає в багатоповерхівці, яка отримує послуги з опалення від «Полтаватеплоенерго», може побачити, скільки тепла надійшло до його будинку протягом опалювального сезону 2020-2021 рр...Щоб завжди бути у курсі подій на підприємстві і новин від його структурних підрозділів, підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Viber  чи Telegram .

КОРИСНО


Сьогодні завершився опалювальний період 2020-2021рр. І щоб наступний опалювальний сезон також пройшов без позаштатних ситуацій, працівникам «Полтаватеплоенерго» необхідно у міжопалювальний період підготувати теплове господарство до роботи взимку. А для того, щоб провести весь комплекс робіт, щороку доводиться зупиняти котельні, теплогенераторні, центральні теплові пункти і насосні на короткий період. Графіки зупинок — у статті нижче.
«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ПОВІДОМЛЯЄ: Графік підготовки теплового господарства до наступного опалювального сезону

Попри те, що опалювальний період 2020-2021рр. завершився лише сьогодні, «Полтаватеплоенерго» уже спланувало і погодило з органами місцевого самоврядування, графік підготовки теплового господарства до роботи впродовж наступної зими у Полтаві, а також Карлівці, Машівці, Решетилівці і Котельві, де підприємство надає послуги. І тут без зупинки котелень ніяк не обійтися... Щоб завжди бути у курсі подій на підприємстві і новин від його структурних підрозділів, підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Viber чи Telegram.
 

 

Розпочався міжопалювальний період, протягом якого котельні і центральні теплові пункти (ЦТП) «Полтаватеплоенерго» будуть зупинятися для проведення на них профілактичних і ремонтних робіт. Для споживачів підприємства це означає, що за графіком починаються тимчасові призупинення постачання гарячої води. Де дізнатися, коли у вашому будинку буде відсутнє гаряче водопостачання, читайте нижче.

12 квітня у Полтаві завершився опалювальний сезон 2020-2021 років. І цього ж дня «Полтаватеплоенерго» розпочало міжопалювальний період, який за ступенем важливості не поступається опалювальному.

Саме у міжсезоння полтавські теплоенергетики готуються до наступних холодів, аби обласний і чотири районних центри Полтавщини, мешканці яких отримують послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, залишалися з комфортом навіть у найлютіші морози. Міжопалювальний сезон — це насамперед час, коли необхідно перевірити на надійність усі виробничі потужності. Для «Полтаватеплоенерго» це напружений період, що вимагає від працівників і концентрації уваги, і прискіпливості, і наполегливості в ліквідації потенційних несправностей. А для споживачів цей час пов’язаний із традиційними короткочасними незручностями через відсутність централізованого постачання гарячої води...Щоб завжди бути у курсі подій на підприємстві і новин від його структурних підрозділів, підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Viber чи Telegram.