«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ: Із грудня 2021 року змінився порядок формування вартості надаваних підприємством послуг

2022-01-13  


«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ:
Із грудня 2021 року змінився порядок формування вартості надаваних підприємством послуг

Із переходом на нові договірні відносини, що відбувся на початку грудня 2021 року, розрахунок вартості послуг «Полтаватеплоенерго» здійснюється за двоставковим тарифом, встановленим для підприємства НКРЕКП ще рік тому.

1 жовтня 2021 року набули чинності постанови КМУ №1022  та №1023  від 08.09.2021, якими затверджені публічні договори приєднання про надання послуг з теплової енергії та постачання гарячої води.  Відповідно до п.3 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги»  договори зі споживачами, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин, укладаються протягом двох місяців з дня набрання чинності рішення Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання.

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», із 1 грудня 2021 року введено в дію нові договори зі споживачами, про що підприємство інформувало своїх споживачів у рахунках за листопад 2021 року. А отже, із 1 грудня 2021 року для населення для розрахунку вартості наданих послуг застосовуватимуться тарифи на послугу з постачання теплової енергії, затверджені Постановою НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) №2269 від 30 листопада 2020 року. Цей тариф є двоставковим

Також звертаємо увагу, що до 1 грудня 2021 року на послугу централізованого постачання гарячої води застосовувалось два тарифи —за наявності рушникосушильників та відсутності рушникосушильників. Із 1 грудня тариф на послугу з постачання гарячої води є єдиний.

Чим відрізняється двоставковий тариф від одноставкового?

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ: Із грудня 2021 року змінився порядок формування вартості надаваних підприємством послуг

 

Одноставковий тариф на теплову енергію – це фактично вартість 1 Гкал теплової енергії, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання, витрат на відшкодування втрат, планованого прибутку і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу.

Витрати на опалення при одноставковому форматі тарифу на теплопостачанння компенсуються споживачами лише протягом опалювального періоду. При цьому повна відсутність оплати влітку спричиняє занадто великі рахунки за тепло упродовж опалювального періоду. 

Натомість, двоставковий тариф дозволяє уникнути максимального фінансового навантаження на споживачів і оптимально збалансувати їх інтереси з постачальниками тепла.

Двоставковий тариф має ту ж структуру тарифу, що і одноставковий. Різниця лише в тому, що плата поділяється на дві частини: умовно-змінну та умовно-постійну. При цьому вартість безпосередньо 1 Гкал теплової енергії — зменшується.

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу включає в себе витрати на паливо, електроенергію, необхідні для виробництва і транспортування теплової енергії. Споживач сплачує за фактично спожиту теплову енергію виключно впродовж опалювального періоду.

До умовно-постійної частини двоставкового тарифу відносяться витрати на заробітну плату, відрахування податків у бюджет, воду на підживлення теплових мереж, ремонт, амортизаційні відрахування. Ця частина витрат пов’язана з необхідністю підтримки в робочому стані джерела теплової енергії і теплопостачальних установок (теплові мережі та котельні) та не залежить від кількості відпущеної теплової енергії.

Запровадження умовно-постійної частини двоставкового постійного тарифу, що оплачується споживачами упродовж всього календарного року, забезпечує рівномірне фінансування капітального ремонту та оновлення обладнання котелень і теплових мереж. 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ: Із грудня 2021 року змінився порядок формування вартості надаваних підприємством послуг

 

Отже споживач, сплачуючи за одиницю приєднаного теплового навантаження, сплачує всі витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, крім енергоносіїв. Оскільки ці витрати виникають у підприємства протягом всього року, то і тариф розраховано для місячної оплати рівними частинами протягом року. Права споживачів при цьому не порушуються, вони відшкодовують економічно обґрунтовані витрати підприємств теплопостачання на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії.

 
Необхідно зауважити, що при проведенні нарахувань за спожиту теплову енергію споживачам категорій «Бюджетні установи» та «Інші споживачі» двоставкові тарифи застосовуються вже упродовж двох останніх років. 

За яким тарифом нараховується вартість послуг населенню?

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2269 від 30 листопада 2020 року  затверджено тарифи на послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на наступному рівні: 
1) двоставкові тарифи на теплову енергію:

 — умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – 1332,52 грн/Гкал (з ПДВ);
 — умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії – 79472,03 грн/Гкал/год (з ПДВ);

2) постачання гарячої води – 95,00 грн за 1 куб.м води (з ПДВ).

Наголошуємо, що умовно-постійна частина плати нараховується щомісячно впродовж року та не залежить від обсягів фактично реалізованої теплової енергії. 


Нарахування умовно-постійної частини плати проводиться за наступним алгоритмом:


Слід зауважити, що розмір плати за умовно-постійну частину плати залежить від кількості споживачів (особових рахунків) в житловому будинку. А саме: чим менша їх кількість тим більша плата і навпаки – так само як і кількість спожитої теплової енергії на 1м.кв. Наприклад, мешканці двоповерхової будівлі будуть сплачувати в два рази більше ніж мешканці десятиповерхової будівлі.


Також необхідно звернути увагу на житлові будинки, які на даний час залишаються без вузла обліку теплової енергії. Таким будинкам, починаючи з 1 грудня 2021 року і до моменту встановлення вузла комерційного обліку, нарахування будуть проводитися по тепловому навантаженню відповідно до роз’яснень Мінрегіонбуду.


Зменшити нарахування умовно-постійної частини плати можливо за рахунок зменшення теплового навантаження шляхом здійснення заходів з комплексного утеплення.

Який порядок оплати послуг користувачами?

Відповідно до норм п.5 ст.13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»  плата за індивідуальним договором про надання послуги з постачання теплової енергії складається з:

— плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з теплопостачання теплової енергії, затверджених постановою КМУ №830 від 21 серпня 2019 року  та Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону №315 від 22 листопада 2018 року, що розраховується виходячи з розміру тарифу та обсягу її споживання;

плати за абонентське обслуговування, визначеної виконавцем, в межах граничного розміру, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Плата за індивідуальним договором про надання послуги з постачання гарячої води складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з постачання гарячої води затверджених постановою КМУ №1182 від 11 грудня 2019 року  та Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону №315 від 22 листопада 2018 року, що розраховується виходячи з розміру тарифу та обсягу спожитої гарячої води або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за абонентське обслуговування, визначеної виконавцем, в межах граничного розміру, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Плата за абонентське обслуговування, відповідно до ст.13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», визначається окремо за кожною комунальною послугою (постачання теплової енергії та/або постачання гарячої води). Плата затверджується внутрішнім наказом по підприємству та визначається з розрахунку на 1 абонента/міс. Тобто плата за абонентське обслуговування розраховується не за обсяги спожитих послуг, а з розрахунку на 1 абонента (особовий рахунок). 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ: Із грудня 2021 року змінився порядок формування вартості надаваних підприємством послуг


Граничний розмір плати за абонентське обслуговування встановлений постановою Кабінету Міністрів України №808 від 21.08.2019. На сьогодні граничний розмір за абонентське обслуговування становить 35,19 грн
Розрахунковим періодом для оплати за абонентське обслуговування є календарний місяць. Термін оплати аналогічний послугам з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Сума щомісячного платежу складається із плати за послугу та плати за абонентське обслуговування. Плата за послугу та абонентське обслуговування вноситься споживачем щомісяця однією сумою для кожної послуги окремо — з постачання теплової енергії, з постачання гарячої води.

Зарахування підприємством проведеної оплати за розрахунковий період здійснюється у наступному порядку:

в першу чергу – в рахунок плати за послугу;
в другу чергу – в рахунок плати за абонентське обслуговування.

Необхідно зауважити, що витрати на абонентське обслуговування завжди були включені в тариф, однак після змін у законодавстві ці витрати індивідуальним споживачам виставляються окремо. Плата за абонентське обслуговування не застосовується в разі укладення договору з власником будівлі, управлінською компанією (ОСББ, ЖБК).

Абонентська служба «Полтаватеплоенерго».


Щоб завжди бути у курсі подій на підприємстві і новин від його структурних підрозділів, підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Viber  чи Telegram.

Друкувати

АКТУАЛЬНО


«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ПОВІДОМЛЯЄ:
Графік підготовки теплового господарства до наступного опалювального сезону

Аби наступний опалювальний сезон пройшов без позаштатних ситуацій, влітку необхідно якісно підготувати теплове господарство до роботи. Запорукою безвідмовного функціонування обладнання котелень і теплових мереж,  стабільного надання послуг теплопостачання споживачам у м. Полтаві, Карлівці, Машівці, Решетилівці, Котельві, а також у Кременчуці — є своєчасне виконання фахівцями «Полтаватеплоенерго» всього комплексу профілактичних заходів. Тому щороку на деякий час необхідно зупиняти котельні, теплогенераторні і центральні теплові пункти (ЦТП). Нижче пропонуємо погоджений з органами місцевого самоврядування графік підготовки теплового господарства до опалювального періоду 2024-2025 років.

Близько половини котелень і теплогенераторних Полтави будуть зупинятися відповідно до графіку, щоб теплоенергетики змогли провести всі необхідні діагностичні та ремонтні роботи.

Термін зупинки кожної котельні залежить від її потужності та протяжності теплових мереж, задіяних у роботі. У середньому він коливається від 7 до 11 діб. 
 
Проте є винятки. Наприклад, котельня по вулиці І. Дорошенка буде зупинена для проведення планового ремонту на 23 дні: з 27 травня по 18 червня (включно). Фахівці «Полтаватеплоенерго» наголошують, що термін зупинки потужностей зведений до мінімуму, аби незручності для споживачів тривали якнайменше!

У графіку підготовки теплового господарства до наступного опалювального сезону крім дат зупинки і відновлення роботи кожної котельні, теплогенераторної чи ЦТП, міститься ще й дата проведення гідравлічних випробувань. Завдяки випробуванням  фахівці підприємства можуть спрогнозувати і виявити місця можливих поривів на мережах, оперативно їх відремонтувати і запобігти виникненню аварій уже в період надання послуг.
 
Зверніть увагу, що в результаті гідравлічних випробувань можуть виникнути позаштатні ситуації, що подовжать термін зупинки котельні, а значить і період відсутності гарячої води влітку.
 
Отже, «Полтаватеплоенерго» інформує споживачів про дати проведення гідравлічних випробувань, аби можливі пориви на мережах не були для них несподіванкою.ГРАФІК ПІДГОТОВКИ
котелень, теплогенераторних, ЦТП та теплових мереж
до опалювального періоду 2024-2025 рр. у м. Полтава,
погоджений з виконавчим комітетом
Полтавської міської ради 

 

 

АКТУАЛЬНО 

 

АКТУАЛЬНО

 

АКТУАЛЬНО

 

 

З графіками проведення робіт у районних центрах області, де «Полтаватеплоенерго» надає свої послуги, можна ознайомитися тут:

Пресслужба «Полтаватеплоенерго».


Щоб завжди бути у курсі подій на підприємстві і новин від його структурних підрозділів, підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Viber чи Telegram.
 


КОРИСНО

ОФІЦІЙНО