Щодо структури тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для населення: «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ…

2014-10-06

 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ…

Щодо структури тарифів
на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії для населення

Роз’яснення щодо зміни тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для населення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 08.04.2014 р. № 299.

Питання перегляду тарифів на комунальні послуги є досить непростим, оскільки по своїй суті є як економічним, так і соціально спрямованим.

Тривале стримування зростання тарифів призвело до значного погіршення як фінансово-економічного, так і технічного стану підприємства, адже тарифи не покривали фактичної вартості послуг теплопостачання. 

Востаннє економічно обґрунтовані тарифи були встановлені підприємству у червні 2008 року. За час, що минув, тарифи коригувались тільки в частині енергетичної складової і лише двічі (з травня 2009 р. та з січня 2011 р.), не зважаючи на багаторазове стрімке підвищення цін на газ та електроенергію, зростання мінімальної заробітної плати та здорожчання матеріалів. Як наслідок — рівень відшкодування тарифами ціни природного газу становив 79,5 %, а електроенергії — 51,6 % відповідно. Фонд оплати праці, у зазначених тарифах, був закладений на рівні середньої мінімальної заробітної плати за 2008 рік — 532,50 грн, при тому, що на час встановлення нових тарифів, мінімальна заробітна плата становила 1 218 грн. Витрати ж за складовими «Матеріали» та «Інші витрати» для розрахунку чинних донедавна тарифів формувались за цінами та ставками платежів до бюджету, що діяли в І кварталі 2008 р. Фактично, зазначені елементи витрат в тарифах не коригувались понад 6 років.

Попри заходи щодо оптимізації витрат (розроблені та виконуються програма енергозбереження, комплексні заходи організаційного впливу), що протягом кількох останніх років вживаються підприємством, його можливості у зниженні експлуатаційних затрат, порівняно зі значним зростанням вартості складових послуг теплопостачання, є обмеженими.


Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України № 299 від 08.04.2014 р., з 1 липня 2014 р. встановлено тариф на теплову енергію для потреб населення на рівні 315,98 грн за 1 Гкал (без ПДВ). 

Складові витрат на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії для потреб населення
Щодо структури тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для населення: «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ…
 
Складові витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для розрахунку тарифу включають в себе наступні компоненти:
 

— Паливо (природний газ)

 
Складова «паливо» має найбільшу питому вагу в структурі тарифу — 53%

Вартість природного газу закладена на рівні діючої ціни, встановленої постановою НКРЕ від 13.07.2013 р. № 813 — 1 091 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Річні обсяги споживання газу для потреб населення у натуральному виразі становлять 117,1 млн куб. м.

— Електроенергія

Питома вага складової тарифу «електроенергія» становить 9,5%

Ціна на електричну енергію для розрахунку тарифу прийнята на рівні діючої у квітні 2014 р. в розмірі 1,0324 грн за 1 кВт*год. (без ПДВ).

Завдяки проведенню масштабних заходів з енергозбереження, модернізації насосного парку вдалося зменшити споживання електроенергії і закласти в тариф на 7,1 млн кВт*год. менше, ніж у попередньому тарифі. 

Однак, ціна електричної енергії підвищується майже щомісяця і на момент затвердження нового тарифу становила вже 1,2335 грн за 1 кВт*год., тобто на 19,5 % перевищує закладену у діючому тарифі. 

— Матеріальні витрати

У встановленому тарифі питома вага матеріальних витрат становить 3,4%.

До складу матеріальних витрат включені витрати на водопостачання та водовідведення, вартість матеріалів для підтримки об’єктів теплопостачання в робочому стані, паливно-мастильні матеріали, запасні частини, хімічні реагенти та реактиви, засоби індивідуального захисту, канцелярські витрати, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для виконання підприємством робіт по відновленню об’єктів благоустрою внаслідок їх пошкодження при проведенні ремонтних робіт теплових мереж.

— Амортизація та поліпшення основних засобів

Питома вага даних витрат складає 7,9%.

Особливу занепокоєність викликає стан основних засобів підприємства, зношеність яких становить 70%. Вкрай низький рівень амортизаційних відрахувань та витрат на ремонт і поліпшення основних засобів в попередніх тарифах, який не переглядався з 2008 року, відсутність інвестиційної складової, яка б забезпечувала капітальні інвестиції на придбання нових та модернізацію існуючих основних засобів, не надавали можливості забезпечувати комплекс робіт по підтримці теплового господарства та розвитку виробничої бази підприємства.

В нових тарифах розрахунок амортизаційних відрахувань основних виробничих засобів, як передбачено діючим порядком формування тарифів, виконаний відповідно до Податкового кодексу України. 

Новим тарифом передбачено, що витрати на амортизацію в повному обсязі використовуються підприємством на виконання інвестиційної програми, направленої на реконструкцію та модернізацію котелень та теплових мереж, погодженої Полтавською облдержадміністрацією та затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 235 від 22.11.2013 р.

До витрат на поліпшення об’єктів основних засобів, закладених в тарифі, як того вимагає діючий порядок розрахунку тарифів, віднесені витрати в розмірі, який не перевищує 10% балансової вартості основних засобів. 

— Оплата праці та відрахування на соціальні заходи

Питома вага витрат на оплату праці складає 17,8%, відрахувань на соціальні заходи — 6,6%.

Нормативна чисельність працівників підприємства обрахована на основі «Типових норм працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №118 від 14.05.2001 року, складає 1 724 чол. 

У попередньому тарифі витрати на оплату праці були розраховані виходячи із середньозваженого розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати у 2008 Р. — 532,50 грн та середньорічної штатної кількості — 1 352 одиниці. 

У встановленому тарифі витрати на оплату праці розраховані виходячи з мінімальної заробітної плати — 1 218 грн при середньорічній штатній кількості 1 079 одиниць.

Суттєве зниження чисельності відбулось завдяки проведеному значному обсягу робіт з автоматизації котелень, закриттю малоефективних котелень та переключенню навантажень на більш потужні котельні.

Відрахування на соціальні заходи, відповідно до діючого законодавства, передбачають витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до класу професійного ризику виробництва у розмірі 37,06 % від фонду оплати праці.

— Інші витрати

Питома вага інших витрат у встановлених тарифах складає 1,8%

До них включені витрати на сплату податків та зборів, а саме податку на землю, збору за забруднення навколишнього природного середовища, збору за спеціальне використання водних ресурсів, витрати на відрядження, охорону праці, ремонт транспорту, обов’язкове страхування, підвищення кваліфікаційного рівня працівників, послуги банківських установ, підприємств зв’язку, засобів масової інформації та інших сторонніх організацій.


У встановленому тарифі на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для населення рівень рентабельності становить 0%, тобто прибуток не передбачений.

Адміністрація ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»


Друкувати

АКТУАЛЬНО

 

До 2019 року нарахування за всі види послуг «Полтаватеплоенерго» були відображені на одному бланку рахунку, а в графі «До сплати» містилася сума за всі послуги. Однак, починаючи з цього року, споживачі отримуватимуть рахунки від підприємства на двох бланках — окремо за послугу з централізованого опалення і окремо за постачання гарячої води...

 

Звертаємо увагу, що при проведенні оплат у банківських установах необхідно зазначати суму платежу окремо по кожній послузі.
Щоб завжди бути у курсі подій на підприємстві і новин від його структурних підрозділів, підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Viber чи Telegram.

КОРИСНО

 

24 жовтня у Полтаві стартував опалювальний сезон 2018-2019 років. З появою тепла в оселях полтавців знову стало нагальним питання, як користуватися тепловою енергією, щоб і почуватися удома комфортно, і не переплачувати за опалення. Роз’яснення з цього приводу надав начальник служби контролю за збутом теплової енергії «Полтаватеплоенерго» Віктор ІВАНЧЕНКО...


ОФІЦІЙНО